...::DZWONKI::...


Oto kilka dzwonów do telefonów Nokia 3210, 3310, 3330, 3410, 3510, 5210 itd.

Przyciski     Działanie
1-7          Wpisanie nut C D E F G A B. (Naciśnij dłużej aby uzyskać kropkę)
9              Skrócenie nuty lub pauzy
8              Wydłużenie nuty lub pauzy
*              Zmiana oktawy
#              Dodanie krzyżyka
0              Dodanie pauzy

 • Aby wpisać dzwonek wejdź do kompozytora melodii. Na ekranie ukaże się miejsce na wpisywanie nut. Skasuj poprzednio wpisane nuty i wpisz do telefonu wybrany kod melodyjki.

 • Ograniczenia: brak. Bardzo dobry kompozytor dzwonków.

  November Rain

  tempo = 56

  Composer: 16#c2, 16#c2, 16#c2, 16#c2, 16d2, 16e2, 16#c2, 8b1, 2b1, 16b1, 2b1, 16b1, 16b1,
  16#c2, 16d2, 16#c2, 16b1, 16#c2, 8a1, 2a1, 2a1, 16a1, 16#c2, 16#c2, 16#c2, 16#c2, 16d2, 16e2,
  16#c2, 8b1, 16b1, 16#c2, 16d2, 16#c2, 16b1, 16#c2, 2a1

  Keypress: 188*#, 1#, 1#, 1#, 2, 3, 1#, 79**, 799, 7888, 7999, 7888, 7, 1*#, 2, 1#, 7**, 1*#,
  69**, 699, 6, 6888, 1*#, 1#, 1#, 1#, 2, 3, 1#, 79**, 78, 1*#, 2, 1#, 7**, 1*#, 6999**

  Don’t Cry

  tempo = 63

  Composer: 16e1, 16e1, 8g1, 8e1, 16f1, 16e1, 16c1, 8d1, 8-, 16g1, 16g1, 8a1, 8c2, 8d2, 8e2, 8e2,
  8e2, 8e2, 8e2, 16d2, 16c2, 16d2, 4c2, 16e2, 16e2, 16d2, 8c2, 2d2

  Keypress: 388, 3, 59, 3, 48, 3, 1, 29, 0, 58, 5, 69, 1*, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 28, 1, 2, 199, 388,
  3, 2, 19, 299

  Paradise City

  tempo = 100

  Composer: 8#d2, 16#c2, 16#c2, 8#d2, 16#c2, 16#c2, 16#d2, 16#c2, 16#d2, 16#c2, 16#d2, 8#f2, 16#c2,
  16#c2, 8#d2, 16#c2, 16#c2, 16#d2, 16#c2, 16#d2, 16#c2, 16#d2, 8#f2

  Keypress: 28*#, 18#, 1#, 29#, 18#, 1#, 2#, 1#, 2#, 1#, 2#, 49#, 18#, 1#, 29#, 18#, 1#, 2#, 1#,
  2#, 1#, 2#, 49#

  Sweet Child Of Mine 1

  tempo = 80

  Composer: 4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4g1,
  4f1, 4c1, 4#a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4g1, 4f1, 4c1, 4#a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4#a1, 4f1, 4c1,
  4#a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4#a1, 4f1, 4c1, 4#a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1,
  4c1, 4a1, 4c1, 4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1,
  4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4g1, 4f1, 4c1, 4#a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4g1, 4f1, 4c1,
  4#a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4#a1, 4f1, 4c1, 4#a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4#a1, 4f1, 4c1, 4#a1, 4#a1,
  4c1, 4a1, 4c1, 4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1, 4f1, 4f1, 4c1, 4a1, 4#a1, 4c1, 4a1, 4c1

  Keypress: 488, 4*, 1, 6**, 6*#, 1, 6, 1, 4**, 4*, 1, 6**, 6*#, 1, 6, 1, 5**, 4*, 1, 6**#, 6*#, 1,
  6, 1, 5**, 4*, 1, 6**#, 6*#, 1, 6, 1, 6**#, 4*, 1, 6**#, 6*#, 1, 6, 1, 6**#, 4*, 1, 6**#, 6*#, 1,
  6, 1, 4**, 4*, 1, 6**, 6*#, 1, 6, 1, 4**, 4*, 1, 6**, 6*#, 1, 6, 1, 4**, 4*, 1, 6**, 6*#, 1, 6, 1,
  4**, 4*, 1, 6**, 6*#, 1, 6, 1, 5**, 4*, 1, 6**#, 6*#, 1, 6, 1, 5**, 4*, 1, 6**#, 6*#, 1, 6, 1, 6**#,
  4*, 1, 6**#, 6*#, 1, 6, 1, 6**#, 4*, 1, 6**#, 6*#, 1, 6, 1, 4**, 4*, 1, 6**, 6*#, 1, 6, 1, 4**, 4*,
  1, 6**, 6*#, 1, 6, 1

  Sweet Child Of Mine 2

  tempo = 140

  Composer: 4c1, 4c2, 4g1, 4f1, 4f2, 4g1, 4e2, 4g1, 4c1, 4c2, 4g1, 4f1, 4f2, 4g1, 4e2, 4g1, 4d1,
  4c2, 4g1, 4f1, 4f2, 4g1, 4e2, 4g1, 4d1, 4c2, 4g1, 4f1, 4f2, 4g1, 4e2, 4g1, 4f1, 4c2, 4g1, 4f1,
  4f2, 4g1, 4e2, 4g1, 4f1, 4c2, 4g1, 4f1, 4f2, 4g1, 4e2, 4g1, 4c1, 4c2, 4g1, 4f1, 4f2, 4g1, 4e2,
  4g1, 4c1, 4c2, 4g1, 4f1, 4f2, 4g1, 4e2, 4g1

  Keypress: 18, 1*, 5**, 4, 4*, 5**, 3*, 5**, 1, 1*, 5**, 4, 4*, 5**, 3*, 5**, 2, 1*, 5**, 4, 4*,
  5**, 3*, 5**, 2, 1*, 5**, 4, 4*, 5**, 3*, 5**, 4, 1*, 5**, 4, 4*, 5**, 3*, 5**, 4, 1*, 5**, 4,
  4*, 5**, 3*, 5**, 1, 1*, 5**, 4, 4*, 5**, 3*, 5**, 1, 1*, 5**, 4, 4*, 5**, 3*, 5**

  Live And Let Die

  tempo=225

  Composer: 8a1 8b1 16c2 4- 8e1 8#f1 16g1 4- 8d2 8c2 16a1 8a1 8b1 16c2 4- 8e1 8#f1 16g1 4- 8d2 8- 16c2

  Keypress: 68 7 1*8 099 3**9 4# 58 099 2*9 1 6**8 69 7 1*8 099 3**9 4# 58 099 2*9 0 18


  Jeżeli posiadacie inny model telefonu, to zapraszam do skorzystania z konwertera malodyjek.
  Umożliwia on przerobienie kodu melodyjki do telefonu Nokia, na każdy inny model, który posiada
  kompozytor dzwonków.

  http://www.telix.pl/konwertuj.php